O koučinku

Koučink / koučování / koučing / coaching. Vše popisuje jediné, spolupráci kouče a koučovaného (klienta) za účelem dosažení změny.

Podstata koučování spočívá v tom, že díky dobře kladeným otázkám začne klient vnímat realitu z více úhlů pohledu. Díky tomu je schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za taková rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost.

Za zakladatele koučinku jsou považování Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Oba výborní sportovci spojili své znalosti sportu a psychologie a založili tenisovou a lyžařskou školu s novým způsobem učení. Poté se rozhodli přenést své metody do pracovního prostředí. Tak začala cesta koučinku do světa byznysu.

Průběh koučinku

Individuální koučink trvá cca 60 – 90 minut a průměrný kontrakt bývá 6 – 10 sezení. Týmový koučink probíhá v řádu hodin až dnů, dle nastavených cílů. Koučink probíhá nejčastěji formou osobního setkání, nebo je možné využít telefonický koučink, nebo on-line koučink (skype, e-mail). Veškeré písemné výstupy z koučovacích schůzek přenechává kouč klientovi a zůstávají důvěrné dle zásad etického kodexu kouče.

Koučovací přístup

Koučovací přístup představuje nový přístup k lidem, jejich vedení a řízení, a to vč. vztahu k sobě samému. Jestliže koučování obecně zlepšuje v člověku jeho sebevědomí, sebedůvěru a vztah k sobě, změní se i jeho vztah k druhým. Vztah k druhým se totiž odvíjí od toho, jaký vztah máme sami se sebou. Místo potřeby prosazování svého ega se při jednání s lidmi stává dominantní podpora jejich potřeb. 

Rozdíly ve vzdělávání

Při klasickém vzdělávání (školení, tréninky, kurzy) lidé obvykle nedokáží přenést nové dovednosti do praxe. Nové znalosti postupně zapomínají, jejich výkon neroste a cítí se přeškoleni. Koučink uvolňuje vnitřní bariéry člověka. Když se člověk zbaví svazujících věcí, je skutečně motivován a může začít tvořit. Pak může naplno využívat vlastní potenciál. Všechna řešení objevuje sám klient.

 


Máte dotazy nebo zájem o koučování?

OZVĚTE SE


odkaz Nahoru

William King

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás.

více citátů

Osobní koučink (Plzeň)
Telefon: +420 737 385 733
E-mail: info@cilenykoucink.cz

On-line koučink (celá ČR)
Skype: martin.fuks
Appear.in: martin.fuks