KS-Europe s.r.o.

"Na vztahu k mé práci se koučování výrazně projevilo v tom smyslu, že práce není celý můj život a trochu jsem slevil z toho být se svými podřízenými v mobilním kontaktu i odpoledne a v noci. U pracovního výkonu se mi to špatně posuzuje, ale vždy se najdou dny či situace, kdy se některé úkoly upřednostňují a řešení ostatních se odsouvá. V rámci atmosféry a vztahů na pracovišti jsem se naučil vnímat více pocity a projevy, ať svých nadřízených, podřízených, kolegů či spolupracovníků, a tím lépe pak usměrňovat komunikaci a předcházet konfliktům. Jako zásadní přínos hodnotím změnu svých postojů a návyků, které mě často nutí vnímat věci a lidi z jiného úhlu pohledu a při pozitivních výsledcích znovu motivuje k jejich opakování, případně rozšiřování a tím prohlubování svých vědomostí, poznatků a zkušeností."

Jaromír Voler
Vedoucí oddělení Heftshop, KS-Europe s.r.o.

"Absolvovaný koučink měl rozhodně pozitivní vliv na můj pracovní výkon a především, protože byl zaměřen hlavně na komunikaci, jsem se poznatky snažila zhodnotit při každodenním řešení úkolů ve spolupráci s týmem, což zákonitě vede k lepší atmosféře. Zásadní přínos vidím v provedené sebereflexi a následně k vybudování konceptu, jak slabé nebo špatně zvládnuté stránky komunikace v budoucnosti lépe řešit."

Marcela Bajtová
Vedoucí plánovací skupiny, KS-Europe s.r.o.

"Můj vztah k práci (k zaměstnání) byl pozitivní i před koučinkem, takže v tomto směru nedošlo k žádnému podstatnému vývoji. Myslím však, že v některých situacích dokážu lépe utřídit myšlenky. Pokouším se používat metody, které byly navrženy při koučinku. Vzhledem k omezenému počtu koučinků nedošlo k žádným podstatným změnám na pracovišti. V mém případě by mělo být koučinků asi mnohem více :-) Přínosem absolvovaného koučinku bylo i moci si o svých pracovních problémech pohovořit s nestrannou osobou. Vytvoření "kuchařky" pro zvládání analogických situací."

Vedoucí směny, KS-Europe s.r.o.

Zpět na reference Reference klientů

odkaz Nahoru

William King

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás.

více citátů

Osobní koučink (Plzeň)
Telefon: +420 737 385 733
E-mail: info@cilenykoucink.cz

On-line koučink (celá ČR)
Skype: martin.fuks
Appear.in: martin.fuks